Én Jord, én menneskehed, én Gud

Én Jord, én menneskehed, én Gud

Carsten Ploug Olsen

Senest fra bloggen

Selvophævende paradokser i erkendelsesteorien fra Kant til Hegel

Som jeg har set det i litteraturen, mener nogle filosoffer, at perioden fra Kant til Hegel betegner et højdepunkt, et klimaks for den filosofiske tanke – og perioden efter som en nedgang med slutpunkt i det den danske Hegel-oversætter Claus Bratt Østergaard kalder den postmetafysiske periode. En enkel betragtning vil dog afsløre denne periode – […]

Gud og kærlighed

Hos Walter Schubart møder vi i Religion og erotik (1941) (her efter Troels Nøragers, Hjertets længsel – kærlighed og Gud religionsfilosofisk belyst (2003)) den ejendommelige tanke, at både religion og den erotiske kærlighed er af dæmonisk oprindelse: De skylder begge deres opkomst en ur-gysen – gysen for verdensdybet og dets overvældende og uudgrundelige, ukendte kræfter og for kønnet. Vi kan give […]

Kærlighed og forelskelses radikale forskellighed

Jeg har ved en del tidligere lejligheder forsøgt at klargøre den tanke for læsere af mit forfatterskab, at kærlighed og forelskelse er to forskellige ting og fænomener: Kærlighed er af det gode, Lyset, mens forelskelse er af mørket, det onde. Indikationerne på at det forholder sig sådan kan vi se ved, hvordan de to kræfter […]

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: