Den spirituelle bølge og kundalini

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: “Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.” Men han svarede: “Der står skrevet: “Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.” Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: “Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.” Jesus sagde til ham: “Der står også skrevet: “Du må ikke udæske Herren din Gud””. Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: “Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.” Da svarede Jesus ham: “Vig bort, Satan! For der står skrevet: “Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.”” Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. (Matt. 4, 1-11)

Da jeg startede med at skrive tekster til denne del af min hjemmeside (U turn), var det med en oprigtig tanke om, at de bøger, der inspirerede dem, rummede vigtige og sande ideer, uvurderlige i deres betydning for menneskeheden i den situation vi står i med klimatrusler, krige, flygtningestrømme osv.

Men som så ofte før, så kommer jeg i tvivl efter at de spirituelle bøger og tanker har haft lidt tid til at bundfældes i mit sind. Jeg har af og til søgt i den spirituelle verden, i forskellige bøger for der om muligt at finde inspiration og berigelse til mit liv. Men jeg tror ikke det er forkert, når jeg siger, at jeg ikke én eneste gang ikke efterfølgende har måttet erkende, at alle disse tanker, al denne “visdom”, som falbydes af så mange, ikke holder vand. De mere eller mindre fantasifulde tanker i den spirituelle bølge tegner et mønster, som leder mig til denne tanke:

Den spirituelle bølge er drevet frem af kundalini, af Slangen, det vil sige af det onde.

Mennesker loves guld og grønne skove, mirakuløse helbredelser af snart sagt alle sygdomme og gebrækkeligheder, der loves mirakler og magi, men det eneste guld i denne bevægelse er det, der havner i de spirituelle forfatteres og lederes lommer, og det eneste magiske er menneskers vilje og evne til igen og igen at bedrage og blive bedraget.

Jeg lader mine tekster i denne afdeling stå som de er til illustration af den spirituelle bølges evne til at bedrage fx mig (en kort tid), til illustration af, hvordan spiritualitet kan puste sig op til ekstase, for derefter at blive til intet (med denne tekst). For det er, hvad den spirituelle bølge og kundalini er: Intet forklædt som alt.

Note (tilføjet 14.9.2021): Kundalini, Slangen, er en energiform i mørket, formentlig det astrale mørke. Den svinger mellem ekstremerne selvguddommeliggørelse og tilintetgørelse. Begge dele er illusioner: Vi er ikke guder, og vi har af Gud alle modtaget det evige (åndelige) liv.

%d bloggers like this: