CPO Blog

Tidens oprindelse og natur

Det følgende bygger på Vandrer mod Lyset, og er et forsøg på at forstå tidens oprindelse og natur. Ved alle sideangivelser henvises til den trykte udgave. Tiden begyndte ved overgangen for Urtanken og Urviljen fra hvile til kamp (s. 148); dvs ved den første urosdirren, eller vi kunne sige ved tankens og viljens første og […]

Fra videnskabelig fysik til videnskabelig metafysik

Hjertet banker i kroppen på retfærdige og uretfærdige, syndere og helgener, rettro og vantro, ligefuldt. Guds eksistens, historie og kærlighed er indskrevet overalt i naturen. Naturvidenskab behøver ikke være troens fjende; den kan være dens ven. Disse enkle tanker finder vi indicier – men endnu ikke beviser – på spredt rundt i litteraturen. Jeg tænker […]

Selvstændig tænkning

Ludvig Feilbergs tanker kaster – blandt meget andet – lys over, hvilke udfordringer selvstændig tænkning og det at bane nye veje naturligt møder i verden og blandt mennesker. Således kan vi forstå nogle af de tanker, han bringer i Om ligeløb og kredsning i sjælelivet – bidrag til en åndelig sundhedslære (1896), om gamle og […]

Kritik af Kants erkendelsesteori (metafysik)

Hvis vi opfatter Immanuel Kants erkendelsesteori, som den er formuleret i Kritik af den rene fornuft, som et forsøg på, forstudie til eller rydning af terræn for en videnskabelig metafysik, så må hans forehavende per definition mislykkes: Han giver en metafysik i tre dimensioner, rumtiden, ved at hævde, at al erkendelse nødvendigvis må foretages og er […]

Fri adgang til provokeret abort

I diskussionen om lovlig adgang til fri, provokeret abort fremhæves ofte kvindens ret til at bestemme over sin egen krop. Tilhængere af retten til abort regner så indenfor visse og varierende tidsrammer fosteret som en del af kvindens krop. Denne formodede ret er berømt formuleret af Judith Jarvis Thomson i A defense of abortion (1971), […]

Det ontologiske grundspørgsmål

Hvad er eksistens? Hvad vil det sige, at noget eksisterer? Det er dét ontologiske grundspørgsmål, som den tyske filosof Martin Heidegger forsøgte at indkredse og besvare i værket Væren og tid (Sein und Zeit, 1927). Heideggers værk var oprindelig tænkt todelt, men han fuldførte aldrig projektet, selv om han først døde i 1976, og således skulle […]

Gud

Læsningen af Lau Sander Esbensens Gud er kærlighed! har ført mig videre til John H. Hicks Philosophy of Religion, og der møder vi en tanke om, at selve det at søge at erkende og forstå Gud møder visse principielle vanskeligheder: Med en reference til Paul Tillichs Systematic theology siger Hick, at Gud må antages at være hævet over al eksistens […]

Retninger for magt

Magt kan – som jeg ser det – enten basere sig på en forestilling om en naturtilstand blandt mennesker som en alles kamp mod alle (som den britiske tænker Thomas Hobbes ville vide og formulerede det i værket, Leviathan), magt kan søges og søges bevaret med alle midler og for enhver pris, som renaissance-filosoffen, Nicollo […]

Fysik og metafysik

En af vanskelighederne ved at spørge og søge at give svar på metafysiske spørgsmål; som – har vi en ånd? findes der en Gud? Er livet evigt eller forgængeligt?; – kan tænkes at ligge i, at vi spørger, søger svar, tænker og lever i tre dimensioner, hvor metafysiske spørgsmål og svar måske kun giver mening […]

“Guds rige er kommet nær”

Jeg læser i øjeblikket Lau Sander Esbensens bog, Gud er kærlighed! og heri finder jeg følgende vidunderlige tanke: Når Jesus siger: Guds rige er kommet nær (Mark. 1, 15), så mener han ikke, at det er en nærtforestående begivenhed i den ydre verden, men en realitet inden i os selv (Luk. 17, 20-21). Vi kan […]

Loader…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Følg min blog

Få meddelelse om nye blogposts direkte til din indbakke

%d bloggers like this: