Kommentar til Aristoteles

Aristoteles

Der er næppe nogen enkeltfilosof og tænker, der har haft en større indflydelse på al senere tænkning indenfor den vestlige kulturkreds end Aristoteles. Det skulle da lige være navne som Platon, Immanuel Kant og måske en G. W. F. Hegel.

Udenfor den vestlige kulturkreds må vi ty til navne som Kong-tse og måske en Buddha for at have en fornemmelse for formatet og indflydelsen.

Aristoteles´ tænkning lå længe i dvale efter hans død. Kendskabet til den er først senere genopvakt af arabiske lærde, oversættere og kommentatorer i løbet af den periode, der for Vestens vedkommende går under betegnelsen Middelalderen, en periode, der i den islamiske verden markerer en højkultur. Jeg tænker her på muslimske lærde og tænkere som al Farabi, Avicenna (ibn Sina) og Averröes (ibn Rushd).

Disse muslimske lærde var ofte både læger, filosoffer og religiøse tænkere, hvilket vi kan oversætte ved, at de havde bud til – og søgte at pleje, styrke og drage omsorg for – deres medmenneskers – og måske deres egen – krop, sind og ånd – det hele menneske.

I denne periode havde Aristoteles afgørende indflydelse på såvel jødisk som kristen og islamisk skolastik, hvor hovedproblemet var at forlige tro og viden, religion og videnskab.

Jeg vil forsøge at skrive en kommentar til dele af Aristoteles´ tænkning, idet jeg har planlagt her at gennemgå hans Metafysik. Om jeg har den fornødne evne til at forstå Aristoteles´ tænkning tilstrækkeligt og dybt nok til at kunne kommentere og videregive den loyalt og nøjagtigt, vil vise sig.

Jeg vil forsøge at gøre fremstillingen så åben og intuitiv som muligt, og se, hvad der dukker op af tanker og inspirationer undervejs, idet jeg bruger den intuitive-inspiratoriske metode, som Vandrer mod Lyset præsenterer så klart. I det hele bygger jeg – udover på Aristoteles´ tekst selvfølgelig – på dette værk, sådan som det i dag, hvor Vandrer mod Lyset er en kendsgerning og realitet, bør være ved vurderingen og gennemgangen af ethvert filosofisk (og religiøst) værk; ethvert åndsprodukt:

Aristoteles´ Metafysik

(Struktur og inddeling i afsnit følger værkets egen. Primærkilde: Aristoteles. Metafysik. Forlaget Klim 2021).

%d bloggers like this: