Notes to self

At skrive er at holde dommedag over sig selv; Henrik Ibsen

En slags dagbog over en slags liv som pilgrim

…men lad anklagen og dommen være behersket. Udlevér ikke dig selv, som om domfældelsen var en realitet. Bær ikke ved til bålet. Lad det stå åbent.

Notes to self I

Notes to self II

%d bloggers like this: