Kants erkendelsesteori

Et forsøg på en bestemmelse og en vurdering af Immanuel Kants erkendelsesteori ud fra værket Kritik af den rene fornuft, her læst efter Claus Bratt Østergaards danske oversættelse (DET lille FORLAG, 2002) og den tyske originaltekst (1787-udgaven (B)), læst på zeno.org

Fra forordet og indledningen

Kants transcendentale elementarlære

  1. Den transcendentale æstetik

2. Den transcendentale logik

2a. Den transcendentale analytik

2b. Den transcendentale dialektik

%d bloggers like this: