U turn

Den næste store revolution som vi mennesker står overfor – eller måske er midt i – kan være en dybere forståelse af sindets eller åndens natur og næsten ubegrænsede magt. Vi står i et vadested mellem to opfattelser: Mennesket som et isoleret væsen, principielt adskilt fra den natur og verden, vi lever i, og adskilte fra hinanden. Den nye opfattelse som er ved at bryde igennem, er forståelsen af vores principielle forbundethed ved sind, ånd og hjerte med naturen og hinanden.

Den nye opfattelse har potentiale til at forandre verden – og os selv – og jeg samler her – med inspiration fra forskellige forfattere – nogle tanker jeg har gjort mig i forbindelse med det nye paradigme, som udfolder sig for vores øjne nu. Et enkelt billede på tidehvervet er en flodbølge, der engang er skyllet ind over os. Nu trækker den sig tilbage, og vi ser – ikke noget nyt – men noget, et (mentalt) landskab som altid har været der, og som vi nu (gen-)opdager. Flodbølgen efterlader også forskelligt vraggods, som vi må sortere fra og opgive som ubrugeligt. Men retningen er rigtig: Opdagelsen af vores sande, menneskelige potentiale og dybe forbundethed med naturen, hinanden og det guddommelige.

Positiv visualisering

2050

Den løbende inuit

Tro, positiv tænkning og bøn

Troens og bønnens magt

Kvanteuniverset

Den gode verden

Forbehold overfor tankerne i denne sektion (U turn)

Den spirituelle bølge og kundalini

Litteratur:

Norman Vincent Peales forfatterskab, fx Vær positiv, lev lykkeligt

Bruce Lipton: Intelligente celler og Honeymooneffekten

Joe Dispenza: Placeboeffekten

Elisabeth Guler: Visualisering med kærlighed

Eskild Tjalve: Enhed, videnskab og spiritualitet forenet

Agnes Sandford: Det lægende lys

Kelly Noonan Gores: Heal

Pernille Aamund: Bønnens kraft

%d bloggers like this: